<< Schedule for Thu Aug 24, 2017 - Wed Aug 30, 2017 >>


Date:
print view


Thu Aug 24, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 7:45 am TaiChi Sword DaoShima Susan
11:00 am - 11:45 am Qigong for Arthritis DaoShima Susan
12:00 pm - 12:45 pm Core Conditioning for TaiChi DaoShima Susan
6:00 pm - 6:45 pm TaiChi Basics DaoShima Susan

Fri Aug 25, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 7:45 am Beginner/10-Step TaiChi LaoShih Holly
11:00 am - 11:45 am Qigong for Arthritis DaoShima Susan
12:00 pm - 12:45 pm Beginner/10-Step TaiChi LaoShih Holly
6:00 pm - 6:45 pm 8 Brocades for Health Qigong DaoShima Susan

Sat Aug 26, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 8:45 am TaiChi at the Triangle (by donation) DaoShima Susan
9:00 am - 9:45 am TaiChi Basics DaoShima Susan
9:00 am - 9:45 am Daoist Discussion (by donation) LaoShih Holly
10:00 am - 10:45 am 24-Movement TaiChi LaoShih Holly
11:00 am - 11:45 am Long Form TaiChi DaoShima Susan
12:00 pm - 1:45 pm WORKSHOP: Beginner's TaiChi LaoShih Holly

Sun Aug 27, 2017
Class
Instructor
10:00 am - 10:45 am Meditation/Qigong (by donation) DaoShima Susan
11:00 am - 11:45 am TaiChi Sword DaoShima Susan

Mon Aug 28, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:45 am 8 Brocades for Health Qigong DaoShima Susan
7:00 am - 7:45 am Long Form TaiChi DaoShima Susan
6:00 pm - 6:45 pm Protect-Prevent-Heal Qigong Jitka Storm

Tue Aug 29, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:45 am Beginner/10-Step TaiChi LaoShih Holly
7:00 am - 7:45 am 24-Movement TaiChi LaoShih Holly
11:00 am - 11:45 am Qigong for Arthritis DaoShima Susan
12:00 pm - 12:45 pm Core Conditioning for TaiChi DaoShima Susan
6:00 pm - 6:45 pm TaiChi Basics DaoShima Susan
7:00 pm - 7:45 pm Fire Dragon Qigong Ryan Marshall
8:00 pm - 8:45 pm TaiChi with Ryan Ryan Marshall

Wed Aug 30, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 6:45 am 8 Brocades for Health Qigong DaoShima Susan
7:00 am - 7:45 am Long Form TaiChi DaoShima Susan
11:00 am - 11:45 am Qigong for Arthritis DaoShima Susan
12:00 pm - 12:45 pm Internal Cultivation Qigong LaoShih Holly
6:00 pm - 6:45 pm Intermediate TaiChi with DaoShima DaoShima Susan
7:00 pm - 7:45 pm 8 Brocades for Health Qigong DaoShima Susan